Cigarrens uppbyggnad

Hur är då en cigarr i sina komponenter uppbyggd?

En cigarr består av inlaga, omlaga och täckblad. Inlagan är själva centrum för cigarren och där mycket av cigarrens smaker finns. Inlagan i sin tur är uppbyggd på ett visst sätt. Från den övre delen av tobaksplantan får vi så ligerobladet, det mest smakrika. Det något mildare bladet både vad gäller smak och färg kommer från plantans mellersta del och heter seco. Bladet längst ner, med goda brinnegenskaper heter volado. Ligerobladet placeras i mitten med seco och volado runt sig. Runt dessa rullas så omlagan, capote, ett blad som också innehåller smak och kryddighet i viss bemärkelse. Det sista bladet som håller ihop de föregående bladen blir så täckbladet. Även täckbladet innehåller smak och kan ge karaktär åt cigarren. Att rulla en cigarr på ett riktigt fint sätt kräver en lång utbildning på ca. 7år och uppåt.