Tobaksframställning

Odlingen

Cigarren som sådan är en helt naturlig produkt, dvs. det finns inga som helst tillsatser utöver de olika tobaksblad som utgör själva cigarren. Cigarrens tillblivelse startar som ett litet tobaksfrö, vars lilla planta under 45 dagar vårdas i en s.k. trädgårdsäng. Sedan sätts den lilla plantan ut. Tiden för själva sådden är början-mitten av september, för täckblad i oktober.

Tobak kan antingen odlas sun grown, dvs. under direkt solljus, vilket ger en fyllig, kryddig karaktär. Eller så odlas den som shade grown, i skugga. Här täcks då plantan av en lång silduk som skydd för solen.

Ca. 45-70 dagar senare är plantan redo för den första skörden. Det tar ca 90 dagar för täckbladet. Odlarna, eller vegueros som de kallas, har nu fullt upp då de noggrant måste följa varje steg i plantans utveckling. Det är dock inte alla blad på en planta som kommer att användas till en förstklassig premiumcigarr. Skörden börjar i januari och slutar i början av april månad, allt beroende på när man har sått. En bra balans mellan sol, temperatur och luftfuktighet är avgörande för att tobaksbladen ska nå ett moget och bra resultat. Plantan reagerar genast om något är överdrivet, här framförallt vatten. För mycket regn kan förstöra odlingen.

Bladen

Volado kallas det blad som växer längst ner på plantan. Det har en mild smak men brinner bra. Seco, det mellersta bladet har en medelfyllig karaktär. Ligero, bladet högst upp, är full i styrka och smak.

Torkning

Bladen sorteras efter typ och storlek, för att sedan hängas upp för torkning i lador, s.k. casa de tabaco. Denna torkningsprocess pågår ca. 1-3 månader beroende på vilket resultat man önskar få fram. Det är nu bladen tappar sin färg och blir brunaktiga samt utvecklar smak. Efter denna process inleds själva fermenteringen. Man pratar här om 1:a, 2:a och 3:e fermenteringen.

1:a fermenteringen

I den 1:a fermenteringen som tar ca. 3-8 veckor beroende på om bladen ska användas som inlaga, omlaga eller täckblad, sätts så bladen ihop med ca. 30 blad i varje bunt, s.k. viskor. Dessa kallas för manos, vilket på spanska betyder händer. Dessa viskor placerar man så i stackar, gavillas. Dessa har sedan i uppgift att stänga ute all luft och göra det möjligt för tobaken att fermenteras. Temperaturen höjs allteftersom för de inre bladen, vilket gör att ammoniak, sav och nikotin avdunstar. Det är viktigt att bladen har samma temperatur så att denna process blir jämnt utförd. För att få fram madurobladets riktigt mörka färg och karaktär krävs längre tid och högre temperatur.

2:a fermenteringen

I det 2:a stadiet av fermenteringen som tar ca. 1 månad, tas så den innersta viskan i stacken ut och placeras ytterst i en ny stack en s.k. pilónes. Här är temperaturen högre än i föregående. Följande process äger så rum ett antal gånger där det innersta bladet byter med det yttre osv.

Om inte denna process sköts korrekt och under noggrannhet kan det leda till en bitter smak eller ingen smak alls, samt ge en cigarr som lätt slocknar.

3:e fermenteringen

I den 3:e fermenteringen sorteras tobaken efter bladsort för att så lagras. Här varierar tiden alltifrån 1-3 år, men kan vara mycket längre än så. Efter denna lagring är bladen spröda och torra. För att få liv i bladen sprejas de sedan med vatten. Därefter följer avstjälkningen, då man helt enkelt tar bort bladets stjälk varefter de återigen sorteras efter bladtyp, dvs. inlaga, omlaga eller täckblad.  Fermenteringen upphör aldrig, eftersom den är en pågående biologisk process i den färdiga cigarrens utvecklande.

Det är alltså efter en mycket lång process som tobaksbladet nu är redo för att börja användas till själva cigarren.