Tobakshistoria

EN KORT BAKGRUNDSHISTORIK

Mayafolket

Människan har rökt och nyttjat tobak sedan mycket långt tillbaka. Det finns anledning att tro att det redan 5000-4000fKr odlades och experimenterades med tobak. Bara några år innan vår tideräkning vet man att Centralamerikas ursprungsbefolkning använde tobak både i ceremoniella ändamål men också i rent medicinskt syfte. Mayafolket sägs vara de som i sin kultur använde tobak och som står bakom att tobaken spreds över Amerika.

Första bildbeviset

Den första målningen eller bildbeviset på tobaksrökning dateras till ca. 300-600-talet, och föreställer ett kärl med en bild av en person inom maya som röker ihoprullade blad. Mayafolkets benämning för att röka sägs ha varit ordet Si ´kar, vilket i allra högsta grad kan vara ursprunget till vårt ord cigarr. Rökning användes också i religiösa avseenden. De religiösa ledarna rökte i syfte att komma i kontakt med gudar. Man trodde att andar och gudar kunde bli synliga genom tobaksröken.

Europa upptäcker tobak

Mayafolket kom så att sprida tobaken till andra folk, exempelvis till Sydamerika och toltecerna, förfäder till aztecerna, ca. 1300-1500-talet.  Man rullade ihop tobaksblad och rökte dessa ungefär som en cigarr. De som var lite högre i rang rökte pipa. Tobaken och dess nyttjande spreds fort och kom bl. a. till dagens Brasilien. Här fanns en stam som hette arawak. År 1492, då Columbus gav sig ut på sin upptäcktsresa, var det just ättlingar till dessa han mötte. Det var av dem han fick kunskap om tobak. De rökte ihoprullade tobaksblad och namnet på deras rökverk var cohiba. Ett namn som ca. 500 år senare kom att bli ett världsberömt cigarrmärke. Besättningsmän på Columbus skepp började att röka tobak. En av dessa besättningsmän, en man vid namn Rodrigo de Jerez sägs vara den som förde tobaken till Europa. Det finns anteckningar om att Jerez började att röka den 28/10 1492. Idag så delas ett pris ut i hans namn varje år i Havanna till den som i bokform bäst skildrar tobak och cigarren.

Piprökningen sägs ha fått sin spridning genom Elisabeth 1:s hovman, en man vid namn Walter Raleigh under slutet av 1500-talet. Tobaken hade så i början av 1600-talet, fått européerna att uppskatta dess njutning. Det var just under 1600-talet som mer etablerade plantager för tobak kom till, exempelvis då på Kuba. 

Tobaksodling börjar i Europa

Vad man dock kan säga med stor säkerhet är att Spanien och staden Sevilla i mitten av 1700-talet anses vara upphovsplats för cigarren i modern form. Men redan 1676 producerades de första cigarrerna i Sevilla. 1731 grundades så de riktiga fabrikerna för cigarrtillverkning i staden.  Från år 1800 arbetade mer än 5000 personer i dessa, och det var nu som det cigarrelaterade ordet puros kom till. Ordet står för att all tobak som används i en cigarr kommer från samma nation.

Det var spanjorerna och portugiserna som var de första européerna att upptäcka cigarrens skönhet och som förstod dess ekonomiska värde. Men att riktigt avgöra vem eller av vilka tobaksplantan fick sin spridning över Europa är svårt. Vissa historiker menar att det var en man vid namn Cortez som 1518 tog med sig frö till Kung Charles V av Spanien som i sin tur direkt planterade dessa. Andra menar på att det var år 1570 som Francisco Hernandez Goncalo tog med sig frön. En munk vid namn André Thevet sägs vara den som 1556 införde tobaken till Frankrike. Han odlade tobak i sin egen trädgård.

Det finns sålunda olika versioner på hur tobaken kom till Europa. Vad man dock kan antaga är att den inledningsvis användes i medicinskt syfte. År 1763 upptäckte Nordamerika cigarren för första gången. Israel Putnam, officer i den brittiska armén som ockuperade Kuba samma år, tog med sig cigarrer och ett lager tobak till Connecticut. Därmed började Connecticut shade-grown leaf att odlas.

Tobakskultur utvecklas

Under det Spanska Frihetskriget, 1808-1814, förde engelska soldater med sig cigarrer till sitt hemland och de fick på så vis en mer omfattande spridning. Cigarren kom så att spridas och uppskattas inom de högre samhällsskikten i Europa. Det blev populärt att männen drog sig undan in i olika rökrum för att njuta sin cigarr eller pipa, allt medan damerna ägnade sig åt annat.

Det byggdes upp en stor kultur kring cigarren. Under 1800-talets slut så började man även att tillverka lådor, humidorer, där man skulle förvara sina rökverk. Fina bordständare, cigarrsaxar, rökrockar gjorda av sammet eller siden var också något som kom till och som bidrog till stilen och kulturen kring cigarren.